Automatizované prepojenie s online portálmi a riadenie predaja ubytovacích jednotiek na rôznych portáloch sa dnes stáva už úplne bežným nástrojom hotelového manažéra alebo prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia. Čo to ten channel manager vlastne je? Čo dokáže a prečo by som si ho mal zaobstarať aj ja? Poďme pekne zaradom. 

Čo znamená názov Channel manager? 

Manažér je vo veľkej všeobecnosti riadiaci prvok. Po väčšine človek, ktorý je za niečo zodpovedný alebo má určitu riadiacu - manažérsku úlohu. Aj v prípade channel managera je hlavnou úlohou riadenie a zodpovednosť za správny prenos údajov. Channel je v našom prípade distribučný kanál - online portál, OTA (online travel agency ako booking.com, expedia.com, orbitz, travelocity, lastminute a dalsie), ktorý sprostredkovane predáva ubytovanie na svojich webových stránkach. Channel manager je potom nástroj, ktorého úlohou je riadiť online predaj na rôznych portáloch a distribučných kanáloch. 

Prečo vôbec channel manager vznikol?

Určite prídu počas prevádzky ubytovacieho zariadenia aj etapy, kedy je nejaká izba voľná. Vtedy vždy príde podvedomá otázka, prečo? Tak prirodzene prichádza efekt, kedy sa ubytovacie zariadenie registruje na množstve ubytovacích portálov - vytvorí si profil, nahrá fotky, popisy a snaží sa spropagovať všade kde je to len možné. Má to svoje opodstatnenie, rôzne portály sa zameriavajú na rôzne trhy a regióny sveta. Ak chceme využiť ich najväčšiu silu, tak sa snažíme dostať všade. Kde sa len dá. Kto si už niekedy vyskúšal vytvárať profily na viacerých portáloch vie, že je to mravenčia práca, ktorou sa všetko ešte len začína. 

Aktívnemu online portálu (portál, ktorý umožňuje online rezerváciu v reálnom čase) je nevyhnutné pravidelne aktualizovať ceny a dostupnosť. Otvárať, zatvárať termíny, upravovať ceny, nastavovať promo akcie. Každý kto aspoň trochu pracuje s portálom booking.com, expedia.com a iné, vie o čom je reč. A tiež vie, že táto každodenná robota je naozaj pracná a rutinná, pretože sa neustále opakuje. No a keď si takýchto portálov znásobime x 5, tak sme hneď na úrovni 1 - 2 hodín práce denne. Nie len ráno alebo večer, úpravy je potrebné robiť vždy, keď sa zmení napr. dostupnosť hotela. 

Ako channel manager funguje?

Celý princíp fungovania channel managera je postavený na neustálej obojstrannej synchronizácii stavu ubytovacieho zariadenia a portálov. Všetky predajné kanály, vrátane priameho predaja na hotelovom webe, sa snažia predať každú jednu "voľnú dieru" alebo voľnú noc na ktorejkoľvek izbe. Pri každej zmene dostupnosti izieb v hotelovej plachte náš systém odošle túto informáciu do všetkých pripojených online portálov. Zároveň systém na pozadí kontroluje, či niektorý z portálov nevygeneroval novú rezerváciu, úpravu rezervácie alebo jej zrušenie. Každú túto zmenu zaeviduje v hotelovom systéme, skoriguje aktuálnu dostupnosť izby a pri zmene dostupnosti odošle nový stav v reálnom čase na všetky online portály. 

Čo všetko dokážeme synchronizovať?

Jednotlivé XML súbory a spôsob synchronizácie sa v detailoch líšia od portálu k portálu, ale vo všeobecnosti je možné priamo do online portálov z nášho systému odosielať:

 • aktuálnu dostupnosť izieb podľa typov až na najbližších 13 mesiacov
 • cenu ubytovania pre každý deň a každý typ izby
 • obmedzenie dĺžky pobytu pre každý deň
 • cenové varianty (navýšené alebo ponížené od základnej cenovej hladiny, využívajú sa rôzne druhy stravovania, last minute ponuky, nevratné rezervácie a pod.)
 • ceny pre neúplnú obsadenosť izby (kedy napr. 3-lôžkovú izbu môžete predávať v rôznej cene aj pre variant obsadenia 2 osobami, 1 osobou a pod.)
 • rezervácie (kompletné info o nových rezerváciách vrátane chránených osobných údajov a platobných kariet) 
 • modifikácie, zrušenia a presuny rezervácií (vrátane kompletného sledu zmien - tzv. log rezervácie)

Ako často dochádza ku synchronizácii? 

Všetky informácie sa do online portálov odosielajú vždy vtedy, keď je to nevyhnutné. Každá nová rezervácia vytvorená v hotelovej plachte mení počet ostávajúcich izieb pre predaj. Tento nový stav sa do portálov odosiela pri každej takejto zmene. Synchronizácia prebieha na pozadí a absolútne nezasahuje do bežnej práce recepcie alebo manažéra. Nové rezervácie a zmeny sú kontrolované neustále a v prípade akcie systém vygeneruje e-mailovú notifikáciu a upozornenie na nevybavenú rezerváciu v podobe záložky v hotelovom systéme. 

 

Aké sú hlavné výhody channel managera?

Channel manager ako aktívny nástroj obojstranného prepojenia s cestovnými portálmi prináša množstvo výhod. Medzi hlavné môžeme zahrnúť:

 • vždy aktuálna dostupnosť izieb na všetkých predajných miestach (synchronizácia v milisekundách)
 • odbúranie manuálne práce = minimalizácia chybovosti
 • odbúranie overbookingu (vždy predávate len to čo máte dostupné)
 • parita cien aj pre väčší počet online portálov 
 • vyššia dohľadateľnosť (aktívne zobrazovanie na viacerých trhoch)
 • lepšíe skóre kvality na portáloch = vyššie umiestenenie vo vyhľadávaní a vyššiu šancu na rezerváciu 
 • lepšia práca s výhodami priamej rezervácie 
 • nižšia potreba manuálného nastavovania prináša viac času pre hostí, vzdelávanie, či marketing a podporu priamej rezervácie   

Je channel manager bezpečný?

Aktívnemu prepojeniu so svetovými portálmi predchádza celý rad technických a administratívnych úkonov, ktorých cieľom je maximalizácia bezpečnosti dát a transakcií. Základnou povinnosťou poskytovateľa je medzinárodná certifikácia PCI (Payment Card Industry) pre zabezpečenie online platieb a PII (Personally Identifiable Information) pre zabezpečenie maximálnej ochrany osobných údajov hostí. Sme držiteľmi oboch medzinárodných certifikátov a hotelový systém Ellipse je možné využívať iba pod šifrovanou a zabezpečenou komunikáciou, ktorú vám nastavíme pred samotným spustením vášho systému. 

Mám otázku Mám záujem o demo verziu Ako získam channel manager zdarma?

Mám záujem o spoluprácu

Odoslať