Aby priamy predaj a priame online rezervácie naozaj fungovali, potrebuje hotelový web šikovný a funkčný nástroj na priame online rezervácie. Booking engine je podľa nás už dnes nevyhnutnou súčasťou každého ubytovateľa. Jeho funkčnosť je závislá práve na jednoduchosťou a praktickostou pre užívateľa. Práve praktickosť a snaha vypredávať aj slabšie obdobia v týždni nás motivovala k vylepšeniam, ktoré sme do nášho Booking engine implementovali. 

Čo sme vylepšili? 

  • skrátili sme nákupný proces na 3 jednoduché kroky 
  • zvýraznili sme pobytové balíky priamo v hlavnom vyhľadávaní termínov 
  • doplnili sme limitovanie nástupných dní v prípade pobytových balíkov (aby ste pružnejšie vedeli pracovať s pobytovými balíčkami počas týždňa / víkendov v rôznych cenách) 
  • doplnili sme limitovanie výberu minimálneho počtu nocí pre pobytové balíčky (aby bol návštevník automatický navedený do správneho výberu dátumov)  
  • vylepšili sme flexi kalendár dostupnosti s možnosťou aktívneho výberu dátumu príchodu a odchodu  
  • doplnili sme možnosť zobrazovania aj nedostupnej izby pre každý vyhľadávaný termín (môžete si aktivovať aj deaktivovať túto funkcionalitu v nastaveniach systému)  

Keďže sme pripravovali väčší update nášho Booking engine, tak sme sa zamerali aj na praktickosť a vzhľad online rezervácie. Doplnili sme viaceré praktické ikony pre návrat na úvodnú stránku, návrat do vyhľadávania hlavného termínu pobytu a pobytových balíkov, mobilné menu a doplnili celý rad praktický funkcionalít, ktoré si môžete ľubovolne nastavovať v nastaveniach. 

Booking engine sa tak stáva viac

  • praktický a jednoduchší pre návštevníkov
  • funkčný a generujúci viac priamych rezervovaní 
  • pružnejší pre rôzne požiadavky ubytovateľov 

Želáme vám veľa priamych rezervovaní bez provízií a silnú letnú sezónu! 

 

Mám záujem o spoluprácu

Odoslať